Tešíme sa, že konečne môžeme začať spoločne cvičiť.

Chceli by sme vás poprosiť o rešpektovanie hygienických a prevádzkových pokynov upravených z dôvodu koronakrízy.

Rúško

Vstupujte prosím po jednom. Pri vstupe a odchode zo štúdia je potrebné použiť rúško.

Dezinfekcia

Pri vstupe, pred a po cvičení si prosím dôkladne dezinfikujte ruky antivirálnym mydlom.

Rozostupy

Minimálny rozostup medzi ľuďmi 2 metre na tréningovej ploche a 2 metre pri vstupe a v šatniach.

Bezpečnosť

Dodržiavame požiadavku 10 m2 na 1 osobu i bezpečnostné rozostupy. Prineste si prosím vlastný uterák i pitie.