Pokyny ku COVID19.

Tešíme sa, že si tréningy užívame spoločne s vami naživo či online. Ďakujeme.

Postupujeme podľa aktuálnych opatrení a ďakujeme, že rešpektujete hygienické a prevádzkové pokyny upravené z týchto dôvodov.

Rúško

Vstupujte prosím po jednom. Pri vstupe a odchode zo štúdia je potrebné použiť rúško.

Dezinfekcia

Pri vstupe, pred a po cvičení si prosím dôkladne dezinfikujte ruky antivirálnym mydlom.

Rozostupy

Minimálny rozostup medzi ľuďmi 2 metre na tréningovej ploche a 2 metre pri vstupe a v šatniach.

Bezpečnosť

Dodržiavame požiadavku 10 m2 na 1 osobu i bezpečnostné rozostupy. Prineste si prosím vlastný uterák i pitie.