Pokyny ku COVID19.

Tešíme sa, že konečne môžeme začať spoločne cvičiť.

Chceli by sme vás poprosiť o rešpektovanie hygienických a prevádzkových pokynov upravených z dôvodu koronakrízy.

Rúško

Vstupujte prosím po jednom. Pri vstupe a odchode zo štúdia je potrebné použiť rúško.

Dezinfekcia

Pri vstupe, pred a po cvičení si prosím dôkladne dezinfikujte ruky antivirálnym mydlom.

Rozostupy

Minimálny rozostup medzi ľuďmi 2 metre na tréningovej ploche a 2 metre pri vstupe a v šatniach.

Bezpečnosť

Dodržiavame požiadavku 10 m2 na 1 osobu i bezpečnostné rozostupy. Prineste si prosím vlastný uterák i pitie.

 • Do štúdia prosím vstupujte po jednom a s rúškom
 • Zamestnanec Sunflowerstudia je povinný mať rúško, šál,...
 • Pri vstupe do štúdia si vydezinfikujte ruky pripravenou dezinfekciou
 • Na tréning príďte niekoľko minút pred tréningom
 • Na recepcii vás poprosíme vypísať a podpísať evidenciu o zákazníkovi podľa nariadenia ÚVZSR. Tieto údaje budú uchovávané po dobu 30 dní s ohľadom na platné predpisy GDPR a následne budú zlikvidované.
 • Skrinky v šatniach, sprchy budú plne prístupné
 • K dispozícii máte tekuté mydlo s antivirálnym účinkom a papierové utierky
 • Toalety, sprchy, spoločné priestory budú dezinfikované pracovníkom Sunflowerstudia
 • Dezinfikujte si ruky pred i po tréningu
 • Na tréning si prosím prineste vlastný uterák i svoje vlastné pitie – aktuálne nebudú k dispozícii
 • Dodržiavajte 2m odstupy a požiadavku 10 m2 na 1 osobu
 • Zakaždým si po sebe vydezinfikujte každú pomôcku, ktorú počas hodiny použijete
 • Pokiaľ sa necítite zdravotne úplne v poriadku, potešíme sa Vašej návšteve ihneď, ako sa budete znovu cítiť fit

Sme zameraný na pohybové cvičenia so zámerom rehabilitácie, regenerácie, úpravy svalstva, postavy a zvýšeniu osobnej kondície

COPYRIGHT © SUNFLOWERSTUDIO 2019 | STRÁNKU VYTVORIL JAKUB CHUTŇÁK.