Prevádzkový poriadok.

Bezpečnosť

Nezabudnite, že cvičíte na vlastnú zodpovednosť. Akákoľvek zdravotná indispozícia musí byť prekonzultovaná s vaším lekárom a inštruktor musí byť s danou skutočnosťou oboznámený. Dôrazne počúvajte pokyny inštruktora.

Obuv

Cvičíme v čistej a bezpečnej obuvi obuvi. Niektoré cvičenia môžu byť vykonávané naboso. Pri príchode na tréning vás poprosíme sa prezúvať.

Tekutiny

Majte so sebou dostatočné množstvo tekutín. Nájdete aj u nás a slúži pre prípad, ak si klient zabudne priniesť.

Hygiena

Noste so sebou na hodiny uterák. Nájdete aj u nás a slúži pre prípad, ak si klient zabudne priniesť.

Odhláste sa z rezervačného systému minimálne 9 hodín pred začatím hodiny

Prosíme klientov, aby sa nám pri všetkých kurzoch odhlasovali z rezervačného systému 9 hodín pred začatím hodiny, nakoľko blokujú miesto ďalším čakajúcim klientom. V opačnom prípade budeme považovať takto neabsolvovanú hodinu ako odcvičenú a hodina im prepadne. Rovnako prosíme klientov, aby chodili minimálne 10 min. pred začatím tréningu, nakoľko po začatí tréningu sa už na hodinu nemusia dostať ( rušia ostatných klientov v už začatej hodine/ napr. joga).

Prezúvajte sa a využívajte len určené miesta na cvičenie

Prosíme klientov, aby sa pri vstupe do Sunflowerstudia vyzúvali a topánky si odkladali hneď vo vstupnej chodbe. Prezutie do čistej cvičebnej obuvi je možné následne vo vstupnej chodbe, šatni či priamo v cvičebnej sále. Žiadame vás, aby obutie na cvičenie bolo prispôsobené danému cvičebnému programu, zakázané je trekingové a jemu podobné obutie, obutie s ostrou podrážkou a taktiež znečistená obuv. Niektoré cvičenia sú vykonávané naboso – pilates, joga, zdravý chrbát, piloxing, deepwork, bodyart, … Rovnako prosíme klientov, aby využívali len miestnosti určené na ich cvičenie (sála, toalety a šatne).

Dbajte na bezpečnosť

Prosíme klientov, aby nám na sále nemanipulovali s aparatúrou, závesmi, výzdobou alebo predmetmi, ktoré nie sú určené na cvičenie. Čokoľvek budete v súvislosti s vyššie uvedeným potrebovať, tak vás prosíme, aby ste oslovili vášho inštruktora či recepčného a on sa o túto maličkosť rád postará. Veľmi radi vám pomôžeme.