Bezpečnosť

Nezabudnite, že cvičíte na vlastnú zodpovednosť. Odporúčame preto počúvať pokyny inštruktora

Obuv

Cvičíme v čistej a bezpečnej obuvi obuvi. Ak potrebujete poradiť vo výbere, opýtajte sa. Pomôžeme Vám.

Tekutiny

Majte so sebou dostatočné množstvo tekutín – zabezpečujeme aj my, slúži pre prípad, ak niketo naň zabudne

Hygiena

Noste so sebou uterák na hodiny – zabezpečujeme aj my, slúži pre prípad, ak niketo naň zabudne

Odhláste sa z rezervačného systému minimálne 9 hodín pred začatím hodiny

Prosíme klientov, aby sa nám pri všetkých kurzoch odhlasovali z rezervačného systému 9 hodín pred začatím hodiny, nakoľko blokujú miesto ďalším čakajúcim klientom. V opačnom prípade budeme považovať takto neabsolvovanú hodinu ako odcvičenú a hodina im prepadne. Rovnako prosíme klientov, aby chodili minimálne 10 min. pred začatím tréningu, nakoľko po začatí tréningu sa už na hodinú nemusia dostať ( rušia ostatných klientov v už začatej hodine/ napr. joga).