Vyhlásenie k poukázaniu 2% dane

Kliknutím stiahnete súbor ⬇

Potvrdenie o podaní DP

Kliknutím stiahnete súbor ⬇

Tlačivá k poukázaniu daní

Prejdite na externú stránku ➡

Poukážte nám 2% vašej dane

Na oplátku vám vytvoríme permanentku v danej hodnote. Sumu, ktorú poukážete, možete u nás využívať na zakúpenie kurzov, permanentiek, jednorazových vstupov, pobyty či masáže. Možete ich využiť aj ako darček vo forme poukažky na cvičenia u nás.

Vyplňťe formulár

Darujte nám svoje 2% dane a na oplátku vám vytvoríme permanentku v danej hodnote. Všetky informácie potrebné k vyplneniu týchto tlačív nájdete v sekcii Kontakt.

Zašlite ho poštou

Formulár pošlite poštou na daňový úrad ( pri poslaní je potrebné nám spolu s kópiou poukázania odovzdať aj podací lístok) či odovzdajte formulár na príslušný DÚ osobne (pri odovzdaní si ho dajte na podateľni potvrdiť)

Zašlite email

Pošlite nám na mail alebo odovzdajte na recepcii kópiu vášho formuláru s potvrdeným podacím lístkom z pošty (doklad o odoslaní)  prípadne kópiu vášho formuláru, na ktorom bude pečiatka podateľne daňového úradu.

Využívajte svoj kredit 🙂

Takto poukázanú sumu zaevidujeme pod Vaším menom a následne ju od 1.9. ju môžete využívať na čokoľvek vo forme kreditu pod vašim účtom.

* (Za každú poukázanú sumu je z danej sumy odrátame 1€ poplatok pre učtovníka)

Upozornenie

Je potrebné si urobiť kópiu z vášho formulára a ten dať následne potvrdiť na podateľni alebo pripnúť k formuláru podací lístok z pošty. Takýto formulár potom k nám priniesť, alebo zaslať na email do 1.9. Vďaka tomu budeme vedieť špecifikovať vašu platbu. Pri nedodržaní tejto podmienky nebude možné vám dodatočne pripísať poukázané 2%. Všetky takto poukázané sumy z 2% je následne potrebne využiť v priebehu roka tj. od 1.9. roka kedy boli poukázane do 31.8. nasledujúceho roka.