1. Prosíme  klientov,  aby sa  nám pri   všetkých kurzoch  odhlasovali  z  rezervovanej hodiny min. 24 hodín vopred, nakoľko  blokujú miesto ďalším čakajúcim klientom. V opačnom prípade budeme považovať  takto neabsolvovanú hodinu ako odcvičenú.
  2. Prosíme  klientov,  aby  sa  v  priestoroch  Sunflowerstudia   prezúvali   pri  vchode (vstupná sála), využívali len miestnosti určené na ich cvičenie (sála, toalety a šatne) a uhrádzali platby za daný kurz do prvej hodiny daného kurzu, v opačnom prípade bude ich miesto uvoľnené ďalším čakajúcim klientom na kurz.
  3. Prosíme klientov, aby brali na vedomie, že z jednotlivých kurzoch je možné preniesť do ďalšieho kurzu maximálne 1 riadne odhlásenú hodinu  ( počas leta sú to 2 hodiny).Ostatné riadne odhlásené hodiny si majú možnosť nahradiť v iné termíny daného cvičenia na ktorý sa nevzťahuje ich kurz.
  4. Kurz ma trvanie 2 mesiace (Január – Február, …) pričom počas tohto obdobia ma klient vždy rezervovanú podložku / miesto. V prípade, že sa hodiny v kurze nemôže zúčastniť, 24hod. vopred odhlási hodinu, ktorá sa mu buď prenesie, alebo si ju nahradí v iný deň.
  5. Trvácnosť permanentky je 1 rok. Je prenosná a na jednu permanentku môžu prísť za súhlasu majiteľa aj viacerí klienti. V prípade permanentky je potrebné sa nahlásiť na cvičenie vopred ( v kurze to potrebné nie je), pričom ak nie je voľné miesto, klient sa dostáva na „čakačku“,  ak sa uvoľní miesto na dané cvičenie, dostane potvrdzujúcu sms o rezervácii jeho miesta.
  6. Prosíme klientov, aby nám na sále nenarábali so žalúziami. V prípade, ak ich chcete otočiť, stiahnuť či upraviť, oznámte to na recepcii, službu konajúci sa o túto maličkosť rád postará.

 

Za pochopenie ďakujeme, team Sunflowerstudio