Pre rezerváciu na hodiny prosím kliknite na  „rezervácie“ alebo „manuál k rezerváciam na cvičenia