Pre rezerváciu na hodiny prosím kliknite na  „rezervácie na cvičenia“ alebo „manuál k rezerváciam na cvičenia